Raspberry


Tot een paar dagen geleden gebruikte ik pilight en pimatic samen, dit was nodig omdat pimatic geen RF 433 en ds18b20 ondersteunde. Men had bij pimatic al een opzet gemaakt om via een Arduino te communiceren met 433, gelukkig hebben ze dit ook rechtstreeks op de Gpio pinnen uitgebracht. Hierdoor […]

bye bye pilight